Privacybeleid

Bij BeautyClinic Global staat privacy erg hoog. In dit privacy statement leest u hoe wij dat doen en welke rechten u heeft ten aanzien van uw persoonsgegevens.
De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is BeautyClinic Global, gevestigd aan van der Vennestraat 61, te 2525CB Den Haag
Bij Beautyclinic Global bezig met het geven van advies, de bemiddeling en het uitvoeren van medisch en cosmetische behandelingen op het gebied van gezichts- en lichaamscorrecties.
BeautyClinic Global maakt in het kader van haar bedrijfsvoering gebruik van persoonsgegevens en verwerkt deze volgens de regelgeving, zoals neergelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Doel verwerking van persoonsgegevens:

De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats onder de verantwoordelijkheid van BeautyClinic Global en wel voor de volgende doelen: het nakomen van de behandelovereenkomst met u, het verlenen van diensten aan u, het informeren van u over wijzigingen van onze diensten en producten, het afleveren van goederen en diensten aan u, het informeren van u over wijzigingen van onze diensten en producten, het afleveren van goederen en diensten bij u, het verzenden en afhandelen van facturen en betalingen, het verzenden van nieuwsbrieven en/of reclame en/of in het geval Beautyclinic Global een wettelijke plicht heeft uw gegevens te verwerken en te bewaren.

Persoonsgegevens delen met derden:

BeautyClinic Global deelt uw gegevens na daartoe van u verkregen toestemming enkel met derden indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de behandelovereenkomst die met u is gesloten en/of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met de betreffende derden hebben wij een verwerkovereenkomst gesloten om te zorgen voor dezelfde mate van vertrouwelijkheid en beveiliging. Het delen van uw gegevens met derden geschiedt via Clinicminds.

Inzage persoonsgegevens:

U kunt Beautyclinic Global verzoeken uw gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen, aan welk verzoek Beautyclinic Global zal voldoen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Beautyclinic Global en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, wordt u verzocht een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen, waarbij u uw pasfoto, paspoortnummer en BSN zwart kunt maken ter bescherming van uw privacy. Beautyclinic Global reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Bewaren persoonsgegevens:

Beautyclinic Global bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij worden bewaard, tenzij Beautyclinic Global wettelijk gehouden is uw gegevens langer te bewaren.

Cookies:

BeautyClinic Global gebruikt alleen technische en functionele cookies, alsmede analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die BeautyClinic Global gebruikt, zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Zij zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeurinstellingen. Ook kan BeautyClinic Global hiermee haar website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instelling van uw browser verwijderen.

Vragen of klachten:

BeautyClinic Global neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzing tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of [email protected] tav Jeetandra.

Contact:

Voor nadere vragen kunt u terecht bij onze Functionaris Gegevensbescherming

???? Hulp nodig?