Klachtenprocedure

Wij streven binnen Beautyclinic Global altijd naar om de beste resultaten te behalen en de beste service te verlenen. Als er ook maar iets is waar u ontevreden over bent horen wij dat graag. Wij nemen klachten altijd zeer serieus omdat uw goede ervaring ons veel waard is en wij ons altijd willen blijven verbeteren.


Mocht het toch voorkomen dat u een klacht heeft en u kunt er voor uw gevoel niet samen uitkomen met uw behandelend behandelaar, of iemand van ons personeel dan heeft Beautyclinic Global een heldere klachtenprocedure. Uw klacht zal altijd in behandeling worden genomen.

Het allerliefste gaan we met u in gesprek (persoonlijk, telefonisch of per mail) over datgene waar u niet tevreden mee bent. Binnen twee weken proberen wij de klacht naar tevredenheid af te handelen.

Mocht het voorkomen dat u er samen niet uitgekomen bent dan brengen wij u in contact met onze onafhankelijke klachtenfunctionaris. Volgens de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) zijn wij aangesloten bij een klachten en geschillenregeling. Dit hebben wij ondergebracht bij de door het ministerie erkende en onafhankelijk DOKh.

Klachtenopvang
Klachtenfunctionaris gaat met u in gesprek en is uw eerste opvang bij klachten. Gedurende het hele traject wordt u ondersteund door deze klachtenfunctionaris. U krijgt hier advies en u kunt terecht met al uw vragen. Als alles duidelijk is, gaat u samen met de klachtenfunctionaris op zoek naar een oplossing. De eerste optie hierbij is meestal klachtenbemiddeling. U kunt aangeven of u hiervoor open staat.

Klachtenbemiddeling
De meeste klachten kunnen worden opgelost in een gesprek waar een onpartijdige bemiddelaar bij een tafel zit. Als zowel de behandelaar of degene tot wie de klacht zicht wend en als de patiënt open staan voor bemiddeling kan er meestal binnen twee weken een eerste bemiddelingsgesprek plaatsvinden. De klachtenfunctionaris is hierbij dan de bemiddelaar. Tijdens de gesprekken wordt er aan beide partijen gevraagd toelichting te geven op de gebeurtenissen. Als er over en weer begrip groeit ontstaat er meestal weer een situatie waarbij beide partijen nader tot elkaar komen. Het uiteindelijke doel is om de relatie tussen u en de desbetreffende medewerker weer te herstellen.

• Klachtenbemiddeling, klachtbehandeling en hulp van de klachtenfunctionaris zijn kosteloos voor u als patiënt.
• Pas als beide partijen het hierover eens zijn is de bemiddeling een succes
• Wederzijds respect en vertrouwen moet het uitgangspunt zijn bij een bemiddeling.
• Voor alle betrokkenen bij de bemiddeling geldt een geheimhoudingsplicht en gaan uiterst zorgvuldig om met uw privacy op Dokh.nl kunt u de volledige klachtenregeling downloaden.

Als u er niet uitkomt met de klachtenfunctionaris

Als u er ondanks bemiddelingsgesprekken niet uit kunt komen, wordt u door de klachtenfunctionaris ondersteund bij een volgende stap. Uw klacht wordt dan een geschil. Aan het voeren van een geschil zijn wél kosten verbonden. U kunt in dat geval contact opnemen met:

Stichting DOKh
Afdeling Klachten en Geschillen
Website: www.dokh.nl

???? Hulp nodig?